Kjøp lagt på is

Av

En fallende oljepris medfører at Hogne Fjellanger og hans investorer nå har valgt å avvente utviklingen. Det betyr at grupperingen ikke ønsker å kjøpe Stålverket nå.