Kuttet nattseilinger i Høgsfjord

MF Bjørnefjord Gikk ikke natt-turer natt til tirsdag. Sykdom var årsaken til at Boreal Sjø måtte redusere åpningstiden i sambandet.