Ferja ligger i natt også

MF «Bjørnefjord» skal ikke trafikkere Høgsfjordsambandet i natt heller. Innstillingen av nattseilingene varte ikke bare ei natt.