Fortener snart
 ei avklaring

Av

Spørsmålet om privat ferjedrift på Høgsfjorden fortener snart ei avklaring, ikkje minst for Nye Sandnes sin del.