Trafikknedgang på lokale ferjer

Av

Tau-sambandet hadde i februar en nedgang i biltrafikken på åtte prosent. Det var også nedgang i Høgsfjord-sambandet. Totalt sett er det blitt færre elbiler på ferjene.