Valgte Boreal Sjø

Av

Som ventet blir det Boreal Sjø som får drive privatferje på Høgsfjorden.