– Tunnel er viktigare

Av

Rådmannen i Forsand meiner kommunestyret må prioritera tunnel til Frafjord framfor ferje på Høgsfjorden.