– MF «Petter Dass» innstiller avgang frå Oanes klokka 13.00 i dag. Innstillinga skuldast mykje vind. Informasjon kjem i løpet av dagen, skriv Boreal i ei driftsmelding om Høgsfjordsambandet.