– Vi får positive tilbakemeldinger fra reisende

Matros Gøran Barka forteller om positive tilbakemeldinger fra de reisende etter at Boreal begynte å drive privat ferje i Høgsfjordsambandet ved årsskiftet. Tydeligvis er det en del som velger å bruke ferje.