Vegvesenet stenger ikkje Hølleslitunnelen for å stoppa privatferja

Enkelte har frykta at det omfattande oppgraderingsarbeidet Statens vegvesen skal gjera på Hølleslitunnelen neste år var eit ledd i å øydeleggja for den nye privatferja. Vegvesenet tilbakeviser dette.