«Holta gard bør være et tilbud for dem som ønsker det, de andre bør få tilbud om noe annet»

Av

– Det dreier seg om ei sårbar gruppe som ikke på egen hånd kan kjempe sin egen sak, står det i fredagsavisas leder.