Hoteller og spisesteder: Flere stenger nå dørene

Det er for tida stor usikkerhet blant dem som driver lokale spisesteder og overnattingssteder. Korona-krisen fører til stengte dører og permitteringer.