Arbeidsuhell under husbygging

Av

I forbindelse med oppføring av et hus inntraff mandag et arbeidsuhell på Tau.