Det gjelder den nye bussholdeplassen i Dir. Sæthers gate på Jørpeland.

Før, da fergene gikk, hadde bussene endeholdeplass på kaien foran Jørpeland Brygge. Leilighetene i sameiet er bygget slik at oppholdsrommene er vendt mot kaien, derfor forstyrret ikke bussene nevneverdig. Bussene passerte også soveromssiden, men en buss som passerer forstyrrer ikke like mye som en som stopper og starter opp igjen.

I forbindelse med åpningen av Ryfast ble det lagt opp til nye bussruter mellom Stavanger og Jørpeland. I tillegg ble holdeplassen flyttet fra kaien til direktør Sæthers gate. (Til soveromssiden til leilighetene i Jørpeland Brygge.) Beboerne i sameiet ble orientert om dette like før jul.

En uke senere kom de og malte opp bussholdeplassen der det før var 7–8 parkeringsplasser for brukere og besøkende. Som beboer og nærmeste nabo til holdeplassen ble jeg bokstavelig ‘tatt på senga’ da holdeplassen ble tatt i bruk.

Det var kaotisk med flere busser samtidig som gikk på tomgang, masse støy og eksos både natt og dag. (45 i døgnet) Det er nå en bedring i kaoset, men dette kom for nært. Hvor ellers fins det et busstopp 10 meter fra et soverom? Dette er virkelig et problem og går ut over nattesøvnen. Og å sove med soveromsvinduet oppe kan man bare glemme.

Hva var så årsaken til at holdeplassen ble flyttet 150 meter? Hva var behovet? Hvilke bedringer skulle det føre til? Bestemmelsen om flytting av holdeplass ble gjort av Kolumbus i samråd med kommune og veiholder. Da jeg spurte Kolumbus om dette, var svaret at det ikke var behov for holdeplass på kaia lengre når Jørpelandsruta ble lagt ned. (??)

I tillegg har kommunen i brev til sameiet beskrevet at dette ville gi en mer effektiv bussrute og at bussene sparer tid. Kommunen sier også at det bare vil være korte stopp i direktør Sæthers gate. Min kommentar til dette; Jeg regner med at Kolumbus mangler lokalkunnskap. En sving innom kaia til den etablerte bussholdeplassen er ikke verre enn at de svinger innom bussterminalen i Stavanger. På en rute som tar omtrent en time er dette en bagatell.

Til kommunen vil jeg si at det er aldri for sent å angre. Alle kan gjøre feil og kan bli tilgitt. Dere representerer oss innbyggere i kommunen og burde tenkt på folks ve og vel. Man bytter vel ikke ut nattesøvnen til masse folk for å vise at man er gode samarbeidspartnere.

Vi betaler både skatter og avgifter til kommunen og burde bli ivaretatt. Og til opplysning; hadde dette vært et normalt busstopp hadde bussene hatt korte stopp her. Dette er en endeholdeplass. Her kommer bussene inn og må vente til ny runde skal begynne. Det har derfor vært normalt med stopp på både 5-10-20 og 30 minutter.

Senest i går, mandag 03.02 stod det to busser her samtidig i 35 minutter med motoren på. Hvilke ulemper har denne flytting av holdeplass ført til så langt? For de næringsdrivende; – tap av parkeringsplasser. For beboere i Sameiet;- støy- eksos- tap av sammenhengende nattesøvn- reduksjon av verdi på leiligheten?

For busspassasjerene;- ingen ly for vær og vind. Busskuret står nede på kaien. Til slutt; Kommunen avslutter brevet til sameiet med at sted for bussholdeplass vil bli sett på i sammenheng med ny reguleringsplan for Vågen. Så bra! Men dette tar nok noen år.

I mellomtiden bør man vel bite i seg stoltheten og ta lærdom av feilene. Her bør man snu seg fort. Og dere har bevist at dere kan endre dere fort. Det viste dere da holdeplassen kom.