Strand Arbeiderparti er glad for at SV følger opp og holder fokus på å få bedret utfordringene med inneklima på Jørpeland ungdomsskole (JUS). Strand Arbeiderparti har løftet dette fram flere ganger de siste årene, sist i formannskapet september 2019. Helt fram til dette møtet i formannskapet høsten 2019 har det vært en stor politisk enighet om at rådmannen i Strand må finne løsninger slik at en kan sikre gode og trygge arbeidsforhold for alle lærere og elever i Strandaskolen, og spesielt da at det blir gjort nødvendige bygningsmessige tiltak ved JUS, så raskt som mulig.

Så har det tydeligvis skjedd en endring i den brede politiske enigheten. Først som nevnt i formannskapet 24. september 2019 og enda tydeligere i siste formannskapsmøte den 13. mai.

Det kan virke som Høyre nå med resten av posisjonen på slep nå vil utsette viktige tiltak ved JUS. Det som tidligere var en dra kamp mellom politikere og rådmannen ser nå ut til å ha blitt en felles strategi mellom rådmannen og posisjonen.

Å rehabilitere JUS vil koste så mye at det setter andre høyere prioriterte prosjekter på vent. Er det helse og arbeidsmiljø mot prestisje og et navn i historiebøkene? FAU ved JUS har i mer enn 20 år påpekt utfordringer med innemiljøet ved skolen. SV fremmet allerede i 2011 en interpellasjon om inneklima ved JUS og Arbeiderpartiet tok det på nytt opp igjen vinteren 2018. Så hvorfor har det ikke skjedd noe? Hvorfor har ikke de ansatte sine klager og sykemeldinger nådd fram tjenestevei?

For utrolig nok i ordføreren sitt svar til SV sin interpellasjon nå den 13 mai, så var nettopp det at saken ikke var tatt opp tjenestevei et viktig moment.

Arbeiderpartiet har flere ganger de siste årene påpekt utfordringer med kommunens rapporteringssystem og hvordan avvik og forbedringsforslag ikke blir hensyntatt eller fulgt opp. JUS og demensavdelingen på Jonsokberget er to av flere eksempler på dette.

Les også

«Tjenesteveien føles som en tredemølle, for vi kommer jo ikke frem til målet, nemlig at JUS må renoveres slik at inneklimaet blir friskmeldt»

Det er mer enn tydelig at interne rutiner ikke fungerer i Strand kommune når tillitsvalgte ved JUS nå i løpet av to år, to ganger har måttet gå utenom tjenestevei for å bli hørt?

Arbeiderpartiet har selv sittet i posisjon, så hvorfor fikk ikke vi orden i da vi hadde «makten»? Det kan vi bekrefte er frustrerende, men politikerne setter rammer. Rådmannen er den utførende og faglige part i dette og dersom «systemet» ikke følger opp og prioriterer annerledes så har ikke politikerne mye å stille opp med.

Arbeiderpartiet synes det er betenkelig og skremmende og spesielt i saken om JUS, og stiller derfor spørsmålet:

Er politisk flertall med Høyre i spissen, nå på lag med rådmannen med å trenere rask utbedring av et helsefarlig inneklima på Jørpeland ungdomsskole?