Hydrogen-planer får ikke normal saksgang – skal spare tid

Før reguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn, får de vanligvis en innledende politisk behandling av forvaltningsutvalget. Det skjer ikke med hydrogenanlegg-planene på Fiskå. Men rådmannen ber likevel formannskapet gjøre et prinsippvedtak.