Lagar plan for hundre nye hytter på Nordskår. – Ein gåvepakke til kommunen

Kjetil Sandvik har levert ein plan for utbygging av nytt hyttefelt i lia på nordsida av Årdalsfjorden. – Eg treng eit stort volum for å forsvara investeringane, seier han.