Mange hytteeiere reagerer på økt eiendomsskatt

Strand kommune har i vår mottatt om lag 130 klager etter den store retakseringen sist vinter. Det er særlig mange hytteeiere som reagerer på økt eiendomsskatt.