85 hytter er passeleg på Nordskår, meinte politikarane

Utbyggaren ville ha over 100 nye fritidsbustader. 50 er nok, meinte rådmannen.