– Det er nok med 50 hytter, meiner rådmannen

Kommuneplanen seier at det kan byggast 50 nye fritidsbustadar på Nordskår. Grunneigar Kjetil Sandvik ønskjer meir enn dobbelt så mange. Rådmannen i Hjelmeland vil slanka planen ned til 50 att.