Kommunestyret fjerna hyttetaket. Kan bli 120 hytter på Nordskår likevel

Kommunestyret i Hjelmeland ville ikkje redusera planen for hytteutbygging på Nordskår. Dei er positive til både fleire hytter og utviding av utbyggingsområdet som er skissert i kommuneplanen.