Gå til sidens hovedinnhold

Leiar av ekspertgruppa for psykisk helse og rusbruk, psykolog Peder Kjøs, leverer rapport til Erna Solberg på statsministeren sitt kontor. Kjøs fekk i oppdrag å sjå på korleis pandemien har verka inn på innbyggjarane si psykisk helse og rusbruk og koma med konkrete forslag på kor innsatsen bør styrkast for å møta desse utfordringane.

I dag får statsministeren vita korleis pandemien har påverka den psykiske helsa vår