I sommer blir det kun en tunnelåpning på E39 – vil påvirke trafikkbildet betydelig

E39: Auglendtunnelen vil i sommer kun bestå av ett løp. Det forventes å blir konsekvenser for reisende. Det sørgående løpet skal utbedres og rom for sykkelstamvei skal sprenges.

E39: Auglendtunnelen vil i sommer kun bestå av ett løp. Det forventes å blir konsekvenser for reisende. Det sørgående løpet skal utbedres og rom for sykkelstamvei skal sprenges. Foto:

Fra fredag 19. juni vil Statens vegvesen gjennomføre en av de aller største trafikkomlegginger i vår region. At det snart kun blir ett løp tilgjengelig i Auglendstunnelen, forventes å påvirke trafikken betydelig.

DEL

(Sandnesposten) – I forbindelse med at vi skal skifte ut innredningen i sørgående felt i Auglendstunnelen på E39, samt starte arbeidet med å bygge sykkeltunnelen, blir det toveistrafikk i nordgående løp i hele sommer. Dette vil påvirke trafikken betydelig. Det blir toveistrafikk gjennom nordgående løp, med ett kjørefelt i hver retning, sier Øyvind Ellingen i Vegvesenet.

Med tilknytning til oppstart, inviteres pressen til området.

– Prosjektleder Kari Turøy Smådal, byggeleder Inge Drarvik og Johan Gismarvik, som er ansvarlig for trafikkvarslingen vil være til stede og informere om hvilke tiltak som er planlagt. Entreprenøren Stangeland har startet gravearbeidet, sier Ellingsen.

Strekningen er den mest trafikkerte i Stavanger-området, med 60.000 biler i døgnet.

– Som dere vet er dette allerede et sted med kø i rushtiden morgen og ettermiddag, sier Ellingsen i en pressemelding.

Følgende tiltak gjennomføres for å bedre fremkommeligheten på alternative omkjøringsveier:

Fv44 Hillevåg – Hinna:

Bussprioritering opphører i anleggsperioden. Lyssignal for bussvei settes ut av drift. Bussvei har vikeplikt i alle rundkjøringer og er skiltet med skilt 202 Vikeplikt.

Fv 4548 Ullanhaugveien og fv. 4544 Kristine Bonnevies vei:

Lyssignalanlegg settes i gul blink.

Rv509 Transportkorridor vest, Tasta – Tananger – Solasplitten, skiltes som alternativ omkjøringsvei for gjennomgangstrafikk. Det dette blir skiltet på strekningen, og informasjon på fritekstavler på E39 Ålgård, E39 Forus og E39 Tasta.

Felt for tunge kjøretøy og buss opphører og åpnes til to kjørefelt i hver retning for ordinær trafikk.

– Vi oppfordrer dem som har muligheten til å ha hjemmekontor, alternativt at bilistene ikke kjører til fra jobb som i dag, men heller kjører tidligere eller senere. På grunn av koronatiltakene vil vi ikke oppfordre til økt kollektiv transport, sier Ellingsen.

Anleggsområdet ligger sør for Sørmarka Arena.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 31531574


Varnish cache server