I sommer blir det kun en tunnelåpning på E39 – vil påvirke trafikkbildet betydelig

Fra fredag 19. juni vil Statens vegvesen gjennomføre en av de aller største trafikkomlegginger i vår region. At det snart kun blir ett løp tilgjengelig i Auglendstunnelen, forventes å påvirke trafikken betydelig.