Avventer forhandlinger med idrettshall-leverandører

Strand kommune har fått inn tilbud fra tre leverandører som ønsker å bygge den vedtatte flerbrukshallen på Jørpeland. Forhandlingene med de som har gitt tilbud, er utsatt til økonomiplanen er politisk vedtatt.