Kommunen klagar ikkje på kommunen likevel

Rådmannen i Hjelmeland vurderte om han skulle klaga på politikarane sitt vedtak. Konklusjonen blei at politikarane får det som dei vil.