Hjelmeland kommune vurderer å klaga på Hjelmeland kommune sitt vedtak

Areal- og forvaltningsutvalet sa nei då rådmannen ville selja ein liten eigedom som tomteareal. Rådmannen vurderer om han skal klaga på politikarane sitt vedtak.