10. klassingane Ruben og Steinar valde basketball i matfriminuttet. – Alternativet er å stå og henga

Kvar torsdag har Hjelmeland kommune si helseavdeling open idrettshall for ungdomsskuleelevane i matfriminuttet. Det er eit populært tilbod.