Stiller ut 22 kvadratmeter kjønnslaust ansikt

Av

Til hausten vil 22 kvadratmeter store, kjønnslause ansikt pryda Hjelmeland, Fister og Årdal. To lokale kunstnarar står bak kunstprosjektet som mellom anna er støtta av Hjelmeland kommune.