– Ka-dunk, seier det når framhjulet til sjuåringane treff rampane, som sykkelklubben har plassert ut over parkeringsplassen utanfor Motehuset Byberg.

Ingrid Toppe stadfestar at ho har sykla lenge.

– Ho lærte seg å sykla sjølv då ho var tre år. Då me kom i barnehagen for å henta ho ein dag, fortalde dei at ho kunne sykla, ler far John Arne Toppe.

Sidan har den kommande åtteåringen sykla så ofte ho kan. Ho går på treningane som Ryfylke Sykkelklubb har ein dag i veka. Det same gjer kameraten.

– Kva er det du liker så godt med å sykla?

– At eg kan læra nye triks, svarer ho kjapt under hjelmen.

– Kva slags triks kan du?

– Eg kan steila, hoppa på rampe og sykla i terrenget, fortel ho.

Møt dei ihuga syklistane Ingrid Toppe og Torje Rostøl.

Ryfylke Sykkelklubb har hatt rampar i Jørpeland sentrum dei to føregåande laurdagane i sommar.

– Den første gongen var det 20 ungar som kom for å prøva å sykla på rampane, den neste var det bare to og desse to var ungar av klubbmedlemmer, fortel leiar i den lokale sykkelklubben, Vidar Laugaland.

Han peikar på at denne aktiviteten har vore eit godt høve for klubben til å visa seg fram, men at det krev ein del arbeid.

– Det blir mykje arbeid både med opp- og nedrigging, i tillegg til dei timane me er der under aktiviteten. Då blir det litt dumt når det kjem så få, seier Laugaland og kryssar fingrane for at fleire kjem i morgon, som blir den siste laurdagen denne sommaren.

Ryfylke Sykkelklubb starta opp med sykkeltreningar for ungar i mars. Sidan har det vore mellom 30 og 50 unge mellom fire og 16 år på treningane kvar veke.