Det blir folkerøysting i Forsand

Av

15 av 17 kommunestyrepolitikarar vil spørja folket i ei folkerøysting om dei ønskjer ei omgjering av grensejusteringa og om dei ønskjer å gå til Sandnes eller Strand. Det blei også fleirtal for å be departementet om å utsetja grensejusteringa til 2021.