Statens vegvesen innfører nå fullt traktorforbud på to strekninger i Sør-Rogaland for å unngå farlige situasjoner. På strekningen E39 Bogafjell-Tasta og på Rv. 13 Hundvågtunnelen er det fra og med onsdag 17. november forbudt å kjøre traktor.

Tidligere har det vært tillatt med traktorer som kjører raskere enn 40 km/t på disse strekningene.

– Det er nå innført et forbud for alle traktorer. Dette er av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Den store fartsforskjellen mellom vanlige kjøretøy og traktor kan skape farlige situasjoner, forteller avdelingsingeniør Johan Gismervik i Statens vegvesen.

Gismervik legger til at det ikke er aktuelt med traktorforbud i Ryfylketunnelen.

– Det kommer aldri til å skje. Av to grunner. For det første vil et forbud i Ryfylketunnelen gi for lang omkjøringsvei for traktorene. Og for det andre så har denne tunnelen så lav årsdøgnstrafikk at vi ikke ser trafikksikkerhetsmessige grunner til å innføre traktorforbud her, utdyper han.

For de som har behov for å kjøre traktor mellom Stavanger og Strand, betyr endringen at de nå må ta «gamleveien» via Hundvåg og bybrua i stedet for snareste vei gjennom Hundvågtunnelen.

I 2019, før Ryfast ble åpnet, foreslo Statens vegvesen forbud mot både mopeder og traktorer i Ryfast. Etter en høringsrunde, der både kommuner og bondelag uttalte seg, gikk Statens vegvesen bort fra tanken om forbud.

Les også

Anna (16) kjører fra Klepp til Dalen hver fredag: – Det er nesten som å kjøre bil