Fann mange ulovlege innkjøp

Av

Kontrollutvalet i Hjelmeland har saman med revisor gått gjennom kommunen sine innkjøp dei to siste åra. Dei fann mange avvik frå reglane i «Lov om offentlige anskaffelser».