Matti Røssland spelte mange kjente songar frå sin 30 år lange musikarkarriere i Rosehagen. Her syng han «Stjålen båt» frå albumet «Tøffe tider» frå 1992.