Mindreforbruk på 13,7 millionar: Det kan koma fleire kameleonar i Forsand

Nå kan det bli rom for endå fleire investeringstiltak i Forsand kommune, fordi fleire av prosjekta, som utvidinga av Brønnabakka, kostar kommunen mindre enn budsjettert. Fem nye kameleonar er på lista med ekstratiltak.