Avviser kritikken

Snorre Waldes historiske framstilling og kritikk av å avholde ekstraordinært kommunestyremøte, har fått ordføreren i Strand til å reagere.