Jan Gunnar fekk 1000 takpanner frå Kallali til løa i Håheller

Jan Gunnar Helmikstøl var tidlegare i veka i Kallali for å henta panner frå eitt av husa der, som skal brukast på stavløa på Håheller i Lysefjorden.