Strand kommune trenger en ny kommunalsjef for samfunn. 1. august pensjonerer Leland seg etter nesten 41 år i kommunen.

– Etter så mange år er det på tide å slippe til yngre krefter, sier Leland.

Lederstillingen hans er nå lyst ut.

– Vi søker en kommunalsjef med god lederkompetanse, strategiske evner og som forstår viktigheten av brukerdialog og samarbeid for å få til god samfunnsutvikling, står det i annonsen.

Kommunalsjef for samfunn har ifølge annonsen ansvar for å lede avdelingene plan og forvaltning, kultur, og bygg og eiendom.

– I tillegg har avdelingen ansvar for oppfølging av interkommunale samarbeid på næring, vann og avløp, brann og renovasjon.

Fristen for å søke går ut 4. juni.