Flere demente enn ventet

Av

Strand opplever en uventet stor økning i antall demente som trenger institusjonsplass. Strakstiltak er nødvendig for å dekke behovet.