Urbant og tett

Av

I rådmannens forslag til ny sentrumsplan for Jørpeland legges det opp til høy urbaniseringsgrad. Planen åpner for en stor økning av tallet på boliger i sentrum.