Menneskespor i over 5000 år

På Jørpelandsholmen er det flere spor etter bosetting. Helt fra steinalderen og fram til 1970-tallet. Nå arbeides det med kartlegging av sporene, og etter hvert vil gravrøyser i tillegg til gamle og yngre grunnmurer bli skiltet.