Vil gi tilskudd til tre av fire

Rådmannen går inn for at tre av de fire som har søkt om tilskudd til tiltak langs Jørpelandsvassdraget skal få positivt svar.