Kathrine (39) skal leia demensavdelinga på Jonsokberget

Kathrine Sveinsvoll Dagestad blir den nye leiaren på demensavdelinga på Jørpeland i haust. Vernepleiaren har jobba innan eldreomsorga sidan 2007.