Ny kirke: De folkevalgte fikser finansieringen

Flertallet av politikerne i Strand vil gi ekstra tilskudd til bygging av ny kirke i Tau sentrum. Overskridelser kunne ha ført til at kirkeplanene ble satt på vent.