Gå til sidens hovedinnhold

Kirkekonflikten på Jørpeland: I et arbeidsmiljø med alvorlige utfordringer, har det vært nødvendig for biskopen å agere

– Som biskop er Jørpeland menighet under mitt tilsyn, mitt ansvar og min omsorg. Selv om det stormer rundt biskopens inngripen, vil jeg ha fokus på menighetens ve og vel framover.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det over en måned siden stiftsdirektør og biskop møtte staben i Jørpeland menighet og deretter menighetsrådet og Strand kirkelige fellesråd. Vi fortalte dem om biskopens beslutning: Soknepresten får permisjon i fire måneder og deretter fortsetter han som prest et annet sted.

Staben og rådene ble informert i en samtale med mulighet for å stille spørsmål, som vi lyttet til og svarte på. Etter at alle direkte involverte var informert muntlig av biskopen, ble det sendt ut en pressemelding om saken slik at hele menigheten fikk samme informasjon.

Reaksjonene har vært sterke, og de har gjort inntrykk på meg. Sorg og sinne og usikkerhet har kommet fram i leserbrev, i mailer og meldinger til biskopen, i nyhetsartikler og i sosiale medier. Dette vitner om mange engasjerte menighetsmedlemmer, en godt likt prest – og en frustrasjon over det som har skjedd. Det er belastende for alle parter å være del av denne saken.

Ønsker om å påvirke biskopen til å snu, om å få innsyn i detaljene for å forstå bedre og om at beslutningen blir gjenstand for en demokratisk rådsbehandling er ikke vanskelig å forstå.

Men biskopen som arbeidsgiver har mulighet til å endre en prests tjenestested, hvis biskopen mener det er hensiktsmessig.

Mange er sterkt uenige i at å flytte presten er i menighetens interesse. Det er det lov å uttrykke, men biskopens beslutning står fast. Ikke fordi det er en enkel beslutning eller fordi jeg tror dette vil være en rask løsning for menigheten. Jeg vet at dette er en vanskelig situasjon for mange, på mange ulike måter.

Jeg ser det antydes ulike mulige årsaker til valget om å gi soknepresten et annet tjenestested. Det kan være forståelig siden det ikke offentliggjøres detaljer. Det har blitt stilt spørsmål om beslutningen om å endre sokneprestens tjenestested handler om liturgisk uenighet. Det gjør den ikke.

Vi har brukt ordene «sammensatt og fastlåst» om konflikten i staben. Det er ikke uten grunn.

I et arbeidsmiljø med alvorlige utfordringer, har det vært nødvendig for biskopen å agere.

Jeg vil framheve kompleksiteten i saken. Når saksbehandlingen ikke er offentlig, er det ikke til å unngå at feilinformasjon kommer i omløp og oppfattes som fakta. Jeg vil oppfordre alle involverte å vurdere tjenligheten både for menighet og prest i å spekulere videre i årsakene til denne beslutningen.

Noen har brukt ordet «oppsigelse» om endringen av tjenestested. Bård Boye er ikke oppsagt som prest, men han vil ha sin tjeneste i en annen menighet.

Som biskop er Jørpeland menighet under mitt tilsyn, mitt ansvar og min omsorg. Selv om det stormer rundt biskopens inngripen, vil jeg ha fokus på menighetens ve og vel framover.

Denne situasjonen er vanskelig for mange nå, men jeg vet også at det finnes en vei videre.

Nå trenger stab og menighet ro til å se framover. Som arbeidsgiver for presten på Jørpeland er jeg opptatt av å styrke alt konstruktivt arbeid i menigheten og bidra til et godt arbeidsmiljø i staben.

Kommentarer til denne saken