Kirkevergen har forsøkt å løse konflikten på lavest mulig nivå, han har fulgt de regler og lover som gjelder i arbeidslivet til punkt og prikke.

Jeg har full tillit til den jobben han har gjort. Nå er han sykmeldt på grunn av trøkket. Jeg håper han snart er frisk og tilbake i jobb, en jobb han har utført på en god måte i en vanskelig sak.