(Sandnesposten)

På tross av at hendelsen skjedde på en strekning uten motgående trafikk, samt at dette skjedde seint om kvelden, ble mannen dømt til 15 dager i fengsel. Dommen ble gjort til betinget, med en prøvetid på to år.

Føreren på 32 år fikk 15.000 kroner i bot, og må unnvære førerkortet for en periode av sju måneder.

For at førerretten skal gjenerverves, må mannen gjennomføre den praktiske delen av førerprøven på nytt.

Det var i Hundvågtunnelen målingen skjedde, og fører erkjente forholdet i rettssalen.