Klippen har kjøpt Fjelde Camping - kan husa skuleutviding i framtida

Menigheten Klippen har sikra seg området der Fjelde Camping tidlegare låg på Jørpeland. Det er ennå ikkje klart kva menigheita skal bruka tomta til, men Rasmus Nordbø ser ikkje vekk ifrå at ei utviding av KF-skolen kan komma her.