Kolbjørn Pedersen (H) ber formannskapet vurdera om Hjelmeland skal støtta årets TV-aksjon

Inntektene frå NRK sin årlege innsamlingsaksjon skal i år gå til World Wildlife Fund (WWF) sitt arbeid for å fjerna plast frå havet. Formålet er ikkje omstridd, men Kolbjørn Pedersen meiner det er problematisk å støtta organisasjonen.