Kolumbus er fornøyd med bruken: 160 turer med bysyklene i Strand

Kolumbus er godt fornøyd med bruken av de nye bysyklene. I Strand er det blitt foretatt 160 turer med bysyklene de første 14 dagene etter at de ble utplassert.