Kommentar: Ryfast kan gje auka press om samanslåing

Når du køyrer gjennom tunnelen mellom Solbakk og Hundvåg, går det an å forstå at tanken om fleire kommunesamanslåingar i Rogaland ikkje er lagt vekk.